HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย

   ข่าวสารสาธารณสุข

คำถามที่มักพบ ก่อน และหลังฉีดวัคซีนในเด็ก

ประกาศเมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

สมุนไพรใช้บำรุงหัวใจ

ประกาศเมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

ความรู้เกี่ยวกับเห็ดผิด

ประกาศเมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

ภาวะความดันโลหิตต่ำ จากการติดเชื้อในกระแสเลือด

ประกาศเมื่อวันที่ : 4 ส.ค. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

อาหารเป็นพิษ อันตรายที่มากับอาหาร

ประกาศเมื่อวันที่ : 4 ส.ค. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

สุขภาพจิตดี เริ่มที่ใส่ใจ

ประกาศเมื่อวันที่ : 4 ส.ค. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

การดูแลใจตัวเอง เมื่อต้องทำงานที่บ้าน

ประกาศเมื่อวันที่ : 16 มิ.ย. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

5 วิธีดูแลใจคนทำงาน ไม่ให้หมดไฟ

ประกาศเมื่อวันที่ : 16 มิ.ย. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

โรคไข้หวัดใหญ่...ใครคือกลุ่มเสี่ยง

ประกาศเมื่อวันที่ : 11 มิ.ย. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

อาหารเป็นพิษ อันตรายที่มากับอาหาร

ประกาศเมื่อวันที่ : 11 มิ.ย. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

อยู่ห่างระยะ 2 เมตร เพื่อความปลอดภัยจากละอองฝอยของคนที่ไอจาม

ประกาศเมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

วิธีดูแลใจเด็กๆในช่วงไวรัสโควิด19 ระบาด

ประกาศเมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

0